Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2019

Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2019

Chương trình Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan lần thứ 4 với Chủ đề 'Taste of Vietnam' vừa chính thức khai...
Khai mạc Chương trình Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan

Khai mạc Chương trình Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan

Dự kiến thu hút 500.000 lượt khách thăm quan, hàng Việt 'thỏa sức vẫy vùng' tại Thái Lan

Dự kiến thu hút 500.000 lượt khách thăm quan, hàng Việt 'thỏa sức vẫy vùng' tại Thái Lan

Khai mạc Tuần hàng Việt Nam tại Thái-lan

Khai mạc Tuần hàng Việt Nam tại Thái-lan

Khai mạc Chương trình Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2019

Khai mạc Chương trình Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2019

Cơ hội để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Thái Lan

Cơ hội để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Thái Lan

Khai mạc Tuần hàng Việt Nam 2019 tại Thái Lan