Hành trình vào đại học của nữ sinh dân tộc Lự

Hành trình vào đại học của nữ sinh dân tộc Lự

Nữ sinh vùng cao vượt 'định kiến' miệt mài vẽ ước mơ nơi giảng đường đại học

Nữ sinh vùng cao vượt 'định kiến' miệt mài vẽ ước mơ nơi giảng đường đại học

Hành trình khát vọng của cô nữ sinh dân tộc Lự

Hành trình khát vọng của cô nữ sinh dân tộc Lự

Thêm động lực cho lớp trẻ dân tộc thiểu số lập thân, lập nghiệp

Thêm động lực cho lớp trẻ dân tộc thiểu số lập thân, lập nghiệp

Nữ sinh dân tộc mồ côi cha mẹ khát khao trở thành hướng dẫn viên du lịch

Nữ sinh dân tộc mồ côi cha mẹ khát khao trở thành hướng dẫn viên du lịch

Những chàng trai cô gái dân tộc thiểu số dưới 10 ngàn người đỗ đại học

Những chàng trai cô gái dân tộc thiểu số dưới 10 ngàn người đỗ đại học

Cánh cửa đại học đã mở với nữ sinh ước 'còn bố mẹ để gọi điện về nhà'

Cánh cửa đại học đã mở với nữ sinh ước 'còn bố mẹ để gọi điện về nhà'

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu 2019

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu 2019

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ấn tượng với những gương mặt dân tộc thiểu số xuất sắc

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ấn tượng với những gương mặt dân tộc thiểu số xuất sắc

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2019

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2019