Mạnh tay với vi phạm cơ sở y tế ngoài công lập

Mạnh tay với vi phạm cơ sở y tế ngoài công lập

Liên tục phát hiện nhà thuốc nhiều bệnh viện bán thuốc quá hạn sử dụng

Liên tục phát hiện nhà thuốc nhiều bệnh viện bán thuốc quá hạn sử dụng

Nhiều vi phạm tại nhà thuốc bệnh viện ngoài công lập

Bệnh viện Trí Đức: Kho chứa thuốc kém chất lượng, bệnh viện Đông Đô: Giá thuốc cao hơn 30% so với quy định

Bệnh viện Trí Đức: Kho chứa thuốc kém chất lượng, bệnh viện Đông Đô: Giá thuốc cao hơn 30% so với quy định

Sẽ kiểm tra đột xuất công tác dược tại cơ sở y tế ngoài công lập

Sẽ kiểm tra đột xuất công tác dược tại cơ sở y tế ngoài công lập

Phát hiện 5 loại thuốc hết hạn tại kho thuốc Bệnh viện Đa khoa Đông Đô

Phát hiện 5 loại thuốc hết hạn tại kho thuốc Bệnh viện Đa khoa Đông Đô

Kiên quyết xử nghiêm nhà thuốc vi phạm

Kiên quyết xử nghiêm nhà thuốc vi phạm

Phát hiện nhiều thuốc hết hạn, kém chất lượng tại nhà thuốc Bệnh viện Trí Đức và Bệnh viện Đông Đô

Phát hiện nhiều thuốc hết hạn, kém chất lượng tại nhà thuốc Bệnh viện Trí Đức và Bệnh viện Đông Đô