Bác sĩ cứu sống bệnh nhân nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp

Bác sĩ cứu sống bệnh nhân nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp

Cứu sống bệnh nhân người Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp

Cứu sống bệnh nhân người Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp

Cứu sống bệnh nhân Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp

Cứu sống bệnh nhân Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp

Cứu sống một người Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp ở Cần Thơ

Cứu sống một người Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp ở Cần Thơ

Cứu sống bệnh nhân nước ngoài thoát chết vì nhồi máu cơ tim cấp

Cứu sống bệnh nhân nước ngoài thoát chết vì nhồi máu cơ tim cấp

Bệnh viện ĐK Cần Thơ cứu sống bệnh nhân Singapore nhồi máu cơ tim cấp

Bệnh viện ĐK Cần Thơ cứu sống bệnh nhân Singapore nhồi máu cơ tim cấp

Cứu sống bệnh nhân người Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp

Cứu sống bệnh nhân người Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp

Cứu sống người đàn ông Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp

Cứu sống người đàn ông Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp

Cần Thơ: Thêm một bệnh nhân nước ngoài được cứu sống

Cần Thơ: Thêm một bệnh nhân nước ngoài được cứu sống

Cấp cứu kịp thời bệnh nhân Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp, đe dọa tính mạng

Cấp cứu kịp thời bệnh nhân Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp, đe dọa tính mạng