Kinh hoàng phút chạm trán trăn khủng dài 8m trong rừng sâu

Kinh hoàng phút chạm trán trăn khủng dài 8m trong rừng sâu

Trong lúc vào rừng bắt lươn, 6 người đàn ông Indonesia đã hợp sức và chiến đấu với một con trăm gấm khổng...