Tượng tình nhân 'biết đi' nổi tiếng thế giới có mặt tại Việt Nam

Tượng tình nhân 'biết đi' nổi tiếng thế giới có mặt tại Việt Nam

Bức tượng tình nhân 'biết đi' nổi tiếng thế giới đã lắp đặt hoàn tất bên bờ biển tỉnh Khánh Hòa. Những hình...