Xã hội hóa việc tu bổ, tôn tạo di tích là cần thiết

Xã hội hóa việc tu bổ, tôn tạo di tích là cần thiết

Kiên quyết xử lý vi phạm trong việc xây Tam quan chùa Bổ Đà

Kiên quyết xử lý vi phạm trong việc xây Tam quan chùa Bổ Đà

Bộ VHTTDL yêu cầu xử lý sai phạm trong xây dựng tại Chùa Bổ Đà

Bộ VHTTDL yêu cầu xử lý sai phạm trong xây dựng tại Chùa Bổ Đà

Bộ VHTTDL bác 'xin' tồn tại sai phạm của UBND tỉnh Bắc Giang

Vi phạm, cổng chùa Bổ Đà bị tháo dỡ

Vi phạm, cổng chùa Bổ Đà bị tháo dỡ

Kiểm điểm trách nhiệm vụ tu bổ không đúng phép chùa Bổ Đà

Kiểm điểm trách nhiệm vụ tu bổ không đúng phép chùa Bổ Đà

Xung quanh sai phạm tại chùa Bổ Đà (Bắc Giang): Cần xử lý nghiêm trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý

Xung quanh sai phạm tại chùa Bổ Đà (Bắc Giang): Cần xử lý nghiêm trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý

Đình chỉ thi công hạng mục cổng chùa Bổ Đà, Bắc Giang

Đình chỉ thi công hạng mục cổng chùa Bổ Đà, Bắc Giang

Xung quanh vi phạm tại chùa Bổ Đà (Bắc Giang), Bộ VHTTDL: Kiểm điểm trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý

Xung quanh vi phạm tại chùa Bổ Đà (Bắc Giang), Bộ VHTTDL: Kiểm điểm trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý

Xung quanh việc xây dựng công trình Tam quan chùa Bổ Đà (Bắc Giang):​ Cần soi chiếu dưới nhiều góc độ

Xung quanh việc xây dựng công trình Tam quan chùa Bổ Đà (Bắc Giang):​ Cần soi chiếu dưới nhiều góc độ