Cán bộ huyện chiếm đất chia cho người nhà: Diễn biến mới nhất

Cán bộ huyện chiếm đất chia cho người nhà: Diễn biến mới nhất

Sao Việt đổ về nhà thờ trăm tỷ của Hoài Linh ngày giỗ Tổ nghề

Sao Việt đổ về nhà thờ trăm tỷ của Hoài Linh ngày giỗ Tổ nghề

Chiếm đất cho người thân, nguyên Chủ tịch xã bị mất chức

Chiếm đất cho người thân, nguyên Chủ tịch xã bị mất chức

Miễn nhiệm phó phòng huyện vì 'xẻ' đất của dân chia cho người thân

Miễn nhiệm phó phòng huyện vì 'xẻ' đất của dân chia cho người thân

Vụ chiếm 13 lô đất cho người thân: Miễn nhiệm Phó phòng LĐ-TBXH

Vụ chiếm 13 lô đất cho người thân: Miễn nhiệm Phó phòng LĐ-TBXH

Miễn nhiệm phó phòng huyện chiếm đất của dân chia cho người nhà ở Huế

Miễn nhiệm phó phòng huyện chiếm đất của dân chia cho người nhà ở Huế

Cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt hàng loạt lô đất mất chức phó phòng

Cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt hàng loạt lô đất mất chức phó phòng

Khai trừ Đảng nguyên cán bộ xã chiếm đoạt đất cho người thân

Khai trừ Đảng nguyên cán bộ xã chiếm đoạt đất cho người thân

Khai trừ khỏi Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm đất cho người thân ở Huế

Khai trừ khỏi Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm đất cho người thân ở Huế

Huế: Chiếm 13 lô đất cho người thân, nguyên Chủ tịch xã bị khai trừ Đảng

Huế: Chiếm 13 lô đất cho người thân, nguyên Chủ tịch xã bị khai trừ Đảng

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm đất giao cho người nhà

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm đất giao cho người nhà

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm 13 lô đất cho người thân

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm 13 lô đất cho người thân

Khai trừ Đảng chủ tịch xã chiếm đoạt đất chia cho người thân

Khai trừ Đảng chủ tịch xã chiếm đoạt đất chia cho người thân

Khai trừ Đảng nguyên chủ tịch xã chiếm đất giao cho người thân

Khai trừ Đảng nguyên chủ tịch xã chiếm đất giao cho người thân

Cán bộ huyện chiếm đất chia cho người nhà: Chuyển công an điều tra

Cán bộ huyện chiếm đất chia cho người nhà: Chuyển công an điều tra

Khai trừ Đảng cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt hàng loạt lô đất

Khai trừ Đảng cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt hàng loạt lô đất

Cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt 13 lô đất bất ngờ đòi 'lấy lại danh dự'

Cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt 13 lô đất bất ngờ đòi 'lấy lại danh dự'

Cán bộ chiếm đất chia cho người thân: 'Nhầm lẫn thôi'?

Cán bộ chiếm đất chia cho người thân: 'Nhầm lẫn thôi'?

Vì sao không xử lý hành chính cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt 13 lô đất?

Vì sao không xử lý hành chính cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt 13 lô đất?

Cán bộ huyện chiếm đất của dân chia cho người nhà: Chủ tịch UBND huyện lên tiếng

Cán bộ huyện chiếm đất của dân chia cho người nhà: Chủ tịch UBND huyện lên tiếng

Cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt 13 lô đất: Có thể chuyển cơ quan điều tra

Cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt 13 lô đất: Có thể chuyển cơ quan điều tra

Cựu chủ tịch xã 'xẻ' 21 lô đất của dân chia cho bố mẹ và vợ

Cựu chủ tịch xã 'xẻ' 21 lô đất của dân chia cho bố mẹ và vợ

Cán bộ huyện chiếm đất của dân chia cho người nhà: Có biểu hiện nương tay, bỏ lọt tội phạm

Cán bộ huyện chiếm đất của dân chia cho người nhà: Có biểu hiện nương tay, bỏ lọt tội phạm

Những dấu hiệu bao che trong vụ Chủ tịch xã chiếm đoạt đất của dân

Những dấu hiệu bao che trong vụ Chủ tịch xã chiếm đoạt đất của dân

Thừa Thiên Huế: Đang làm rõ việc nguyên chủ tịch xã cấp sai 13 lô đất

Thừa Thiên Huế: Đang làm rõ việc nguyên chủ tịch xã cấp sai 13 lô đất

Lùm xùm cán bộ huyện ở Huế chiếm đất của dân chia cho người nhà: Kết luận thế nào?

Lùm xùm cán bộ huyện ở Huế chiếm đất của dân chia cho người nhà: Kết luận thế nào?

Vụ cán bộ xã 'phù phép' 13 lô đất ở Huế: Kiến nghị thu hồi

Vụ cán bộ xã 'phù phép' 13 lô đất ở Huế: Kiến nghị thu hồi

Thừa Thiên Huế: Cán bộ xã 'phù phép' 13 lô đất giao cho người thân

Thừa Thiên Huế: Cán bộ xã 'phù phép' 13 lô đất giao cho người thân

Thu hồi 13 lô đất do nguyên chủ tịch xã chiếm giao cho người thân

Thu hồi 13 lô đất do nguyên chủ tịch xã chiếm giao cho người thân

Nguyên Chủ tịch UBND xã 'phù phép', cấp sai 13 lô đất cho người thân

Nguyên Chủ tịch UBND xã 'phù phép', cấp sai 13 lô đất cho người thân

Nguyên chủ tịch xã 'phù phép' 13 lô đất cho người thân thế nào?

Nguyên chủ tịch xã 'phù phép' 13 lô đất cho người thân thế nào?

Đang xử lý nguyên Chủ tịch xã chiếm đoạt 13 lô đất cho người thân

Đang xử lý nguyên Chủ tịch xã chiếm đoạt 13 lô đất cho người thân

Chủ tịch xã 'phù phép' 13 lô đất cho người thân

Chủ tịch xã 'phù phép' 13 lô đất cho người thân

TT-Huế: Một cán bộ xã trục lợi hơn 20 thửa đất của dân

TT-Huế: Một cán bộ xã trục lợi hơn 20 thửa đất của dân

Nguyên chủ tịch xã chiếm 13 lô đất giao cho người thân

Nguyên chủ tịch xã chiếm 13 lô đất giao cho người thân

TT-Huế: Một cán bộ chiếm đoạt hàng loạt lô đất cho người thân

TT-Huế: Một cán bộ chiếm đoạt hàng loạt lô đất cho người thân

Huế: Nguyên Chủ tịch xã 'phù phép' chiếm đoạt 13 lô đất cho người thân

Huế: Nguyên Chủ tịch xã 'phù phép' chiếm đoạt 13 lô đất cho người thân

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 6/2018

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 6/2018

Vui hội Khai hạ Mường Bi Hòa Bình

Vui hội Khai hạ Mường Bi Hòa Bình