Bị dây điện hạ thế mắc vào cổ, người đàn ông tử nạn: Điện lực Quảng Nam lên tiếng

Bị dây điện hạ thế mắc vào cổ, người đàn ông tử nạn: Điện lực Quảng Nam lên tiếng

Điện lực Quảng Nam phản hồi vụ dây điện đứt rơi xuống đường gây chết người

Điện lực Quảng Nam phản hồi vụ dây điện đứt rơi xuống đường gây chết người

Tai nạn hy hữu

Tai nạn hy hữu

Tai nạn hy hữu

Tai nạn hy hữu

Đứt dây điện rơi vào người đi đường, một nạn nhân thiệt mạng

Đứt dây điện rơi vào người đi đường, một nạn nhân thiệt mạng

Quảng Nam: Hi hữu dây điện rơi trúng cổ khiến người đàn ông tử vong

Quảng Nam: Hi hữu dây điện rơi trúng cổ khiến người đàn ông tử vong

Người đi đường tử vong vì bị dây điện rơi trúng

Người đi đường tử vong vì bị dây điện rơi trúng

Người đàn ông bị điện giật chết oan: Do mưa gió, tàu dừa va đập đứt dây!

Người đàn ông bị điện giật chết oan: Do mưa gió, tàu dừa va đập đứt dây!

Dây điện đứt rơi vào người đi đường, một nạn nhân thiệt mạng

Dây điện đứt rơi vào người đi đường, một nạn nhân thiệt mạng

Người đi đường chết oan vì dây điện hạ thế đứt, rơi xuống mắc vào cổ

Người đi đường chết oan vì dây điện hạ thế đứt, rơi xuống mắc vào cổ

Dây điện đứt rơi vào người đi đường, một nạn nhân thiệt mạng

Dây điện đứt rơi vào người đi đường, một nạn nhân thiệt mạng

Quảng Nam: Dây điện hạ thế đứt khiến một người tử vong

Quảng Nam: Dây điện hạ thế đứt khiến một người tử vong

Dây điện đứt rơi xuống đường khiến người đi xe máy tử vong

Dây điện đứt rơi xuống đường khiến người đi xe máy tử vong

Quảng Nam: Đứt dây điện khiến 1 người chết oan

Quảng Nam: Đứt dây điện khiến 1 người chết oan

Dây điện đứt mắc vào cổ, người đàn ông đi xe máy chết thương tâm

Dây điện đứt mắc vào cổ, người đàn ông đi xe máy chết thương tâm

Quảng Nam: Đứt đường dây điện, một người đàn ông tử vong

Quảng Nam: Đứt đường dây điện, một người đàn ông tử vong

Dây điện hạ thế đứt rơi trúng cổ, người đàn ông tử vong tại chỗ

Dây điện hạ thế đứt rơi trúng cổ, người đàn ông tử vong tại chỗ

Dây điện đứt mắc vào cổ, người đàn ông tử vong tại chỗ

Dây điện đứt mắc vào cổ, người đàn ông tử vong tại chỗ

Dây điện hạ thế đứt làm chết người đi đường

Dây điện hạ thế đứt làm chết người đi đường