Ninh Bình công bố danh sách 19 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trái phép

Ninh Bình công bố danh sách 19 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trái phép

Ninh Bình khuyến cáo du khách 'không sử dụng dịch vụ tại các homestay trái phép'

Ninh Bình khuyến cáo du khách 'không sử dụng dịch vụ tại các homestay trái phép'

Ninh Bình khuyến cáo du khách về homestay trái phép ở Tràng An

Ninh Bình khuyến cáo du khách về homestay trái phép ở Tràng An

Khuyến cáo du khách không lưu trú tại homestay trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An

Khuyến cáo du khách không lưu trú tại homestay trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An

Ninh Bình khuyến cáo du khách không lưu trú tại các homestay trái phép ở Tràng An

Ninh Bình khuyến cáo du khách không lưu trú tại các homestay trái phép ở Tràng An

Ninh Bình: Đề nghị du khách không sử dụng dịch vụ 20 nhà nghỉ trái phép xâm phạm Di sản thế giới Tràng An

Ninh Bình: Đề nghị du khách không sử dụng dịch vụ 20 nhà nghỉ trái phép xâm phạm Di sản thế giới Tràng An

20 nhà nghỉ, khách sạn 'mọc' trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An

20 nhà nghỉ, khách sạn 'mọc' trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An