Ngụy Lôi trổ tài điểm huyệt tại Đại hội võ cổ truyền Trung Quốc

Ngày 27/7 tại Đại hội võ cổ truyền Trung Quốc, cao thủ Thái cực biểu diễn điểm huyệt cho Tam Cân, đại sứ...