Trao giải cuộc thi Talent Generation 2018

Trao giải cuộc thi Talent Generation 2018

Tìm kiếm, nâng đỡ sinh viên Việt tài năng

Tìm kiếm, nâng đỡ sinh viên Việt tài năng

Người Việt trẻ khá tiếng Anh nhưng nghèo cảm xúc so với châu Á

Người Việt trẻ khá tiếng Anh nhưng nghèo cảm xúc so với châu Á

Talent Generation 2018 – nâng tầm người Việt trẻ

Talent Generation 2018 – nâng tầm người Việt trẻ

Đội Tiger 4.1 giành giải nhất cuộc thi Talent Generation mùa 2

Đội Tiger 4.1 giành giải nhất cuộc thi Talent Generation mùa 2

UNESCO-CEP đưa ước mơ của 12.000 bạn trẻ vào Bản đồ nhân tài Việt

UNESCO-CEP đưa ước mơ của 12.000 bạn trẻ vào Bản đồ nhân tài Việt

Định vị năng lực bản thân tại cuộc thi Talent Generation

Định vị năng lực bản thân tại cuộc thi Talent Generation

UNESCO-CEP, Techcombank hợp tác xây dựng bản đồ 10.000 nhân tài Việt

UNESCO-CEP, Techcombank hợp tác xây dựng bản đồ 10.000 nhân tài Việt