Saudi Arabia hướng tới không dùng tiền mặt

Saudi Arabia hướng tới không dùng tiền mặt

Saudi Arabia đặt mục tiêu 70% các hoạt động giao dịch tài chính được thực hiện qua hình thức thanh toán...