Chính sách bước ngoặt

Chính sách bước ngoặt

Tu nghiệp sinh nước ngoài kể về hiện thực lao động khắc nghiệt ở Nhật

Tu nghiệp sinh nước ngoài kể về hiện thực lao động khắc nghiệt ở Nhật

Nhật Bản đặt cược lớn vào lao động nhập cư

Nhật Bản đặt cược lớn vào lao động nhập cư

Người dân Nhật Bản ủng hộ mở cửa thị trường lao động

Người dân Nhật Bản ủng hộ mở cửa thị trường lao động

Đa số dân Nhật ủng hộ mở cửa thị trường lao động

Đa số dân Nhật ủng hộ mở cửa thị trường lao động

Nhật Bản mở cửa cho lao động nước ngoài

Nhật Bản mở cửa cho lao động nước ngoài

Nhật Bản tính mở cửa đón thêm lao động phổ thông

Nhật Bản tính mở cửa đón thêm lao động phổ thông

Nhật Bản: Tranh cãi nảy lửa vì lao động nhập cư

Nhật Bản: Tranh cãi nảy lửa vì lao động nhập cư

Nhật Bản đặt mục tiêu mở rộng cửa chào đón công nhân nước ngoài

Nhật Bản đặt mục tiêu mở rộng cửa chào đón công nhân nước ngoài

Nhật Bản dự kiến mở rộng cửa cho công nhân nước ngoài

Nhật Bản dự kiến mở rộng cửa cho công nhân nước ngoài

Nhật cho phép lao động nhập cư phổ thông ở lại vĩnh viễn

Nhật cho phép lao động nhập cư phổ thông ở lại vĩnh viễn

Nhật Bản thúc đẩy cho phép lao động nước ngoài ở lại lâu dài

Nhật Bản thúc đẩy cho phép lao động nước ngoài ở lại lâu dài