Nhật Bản treo cổ 2 tử tù phạm tội giết người

Nhật Bản treo cổ 2 tử tù phạm tội giết người

69 tu nghiệp sinh nước ngoài tử vong tại Nhật trong 3 năm qua

69 tu nghiệp sinh nước ngoài tử vong tại Nhật trong 3 năm qua

Nhật Bản mở cửa cho lao động nước ngoài

Nhật Bản mở cửa cho lao động nước ngoài

Nhật Bản tính mở cửa đón thêm lao động phổ thông

Nhật Bản tính mở cửa đón thêm lao động phổ thông

Nhật Bản dự kiến mở rộng cửa cho công nhân nước ngoài

Nhật Bản dự kiến mở rộng cửa cho công nhân nước ngoài

Nhật cho phép lao động nhập cư phổ thông ở lại vĩnh viễn

Nhật cho phép lao động nhập cư phổ thông ở lại vĩnh viễn

Nhật Bản thúc đẩy cho phép lao động nước ngoài ở lại lâu dài

Nhật Bản thúc đẩy cho phép lao động nước ngoài ở lại lâu dài

Nội các Nhật Bản đề xuất mở cửa rộng hơn cho lao động nước ngoài

Nội các Nhật Bản đề xuất mở cửa rộng hơn cho lao động nước ngoài

Nhật Bản có thể cho phép lao động nước ngoài cư trú dài hạn

Nhật Bản có thể cho phép lao động nước ngoài cư trú dài hạn