Chỉ 1% rác bị thải ra môi trường - câu chuyện thành công của Tokyo

Chỉ 1% rác bị thải ra môi trường - câu chuyện thành công của Tokyo

Ô nhiễm môi trường đe dọa nghiêm trọng sức khỏe con người

Ô nhiễm môi trường đe dọa nghiêm trọng sức khỏe con người

Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản: Việt Nam – Nhật Bản sẽ kết hợp tốt trong công tác xử lý chất thải, rác thải công nghiệp

Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản: Việt Nam – Nhật Bản sẽ kết hợp tốt trong công tác xử lý chất thải, rác thải công nghiệp

Việt Nam-Nhật Bản hợp tác chia sẻ kinh nghiệm ngăn ngừa ô nhiễm

Việt Nam-Nhật Bản hợp tác chia sẻ kinh nghiệm ngăn ngừa ô nhiễm

Hội thảo Hợp tác quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm Việt Nam – Nhật Bản

Hội thảo Hợp tác quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm Việt Nam – Nhật Bản

Ưu tiên sử dụng công nghệ Nhật Bản trong xử lý rác thải

Ưu tiên sử dụng công nghệ Nhật Bản trong xử lý rác thải

Hà Nội mong muốn hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực môi trường

Hà Nội mong muốn hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực môi trường