Framgia đổi tên thành Công ty cổ phần Sun Asterisk

Framgia đổi tên thành Công ty cổ phần Sun Asterisk

Song song với việc thay đổi tên, công ty cũng đã tiến hành thay đổi toàn diện thiết kế thương hiệu cũng như...