Nhấp 'Ly rượu trần gian' gửi lời tri ân tới cố tác giả Phan Vũ

Nhấp 'Ly rượu trần gian' gửi lời tri ân tới cố tác giả Phan Vũ

Tri ân tác giả Phan Vũ cùng những đóng góp đồ sộ và cống hiến không ngừng nghỉ của ông cho nền văn học nghệ...