Thị xã Giá Rai phấn đấu 16,4 tiêu chí/xã

Thị xã Giá Rai phấn đấu 16,4 tiêu chí/xã

Có 'điểm đen' cướp giật tại Bạc Liêu?

Có 'điểm đen' cướp giật tại Bạc Liêu?

Có 'điểm đen' cướp giật tại Bạc Liêu?

Có 'điểm đen' cướp giật tại Bạc Liêu?

Phó Thủ tướng đến Bạc Liêu thị sát chống bão

Phó Thủ tướng đến Bạc Liêu thị sát chống bão

Hàng ngàn người dân Bạc Liêu sơ tán tránh bão Tembin ra sao?

Hàng ngàn người dân Bạc Liêu sơ tán tránh bão Tembin ra sao?

Cập nhật bão số 16 Tembin: ĐBSCL bắt đầu mưa nhẹ

Cập nhật bão số 16 Tembin: ĐBSCL bắt đầu mưa nhẹ

Thanh tra chính phủ vào cuộc vụ lãnh đạo Bạc Liêu bị tố cáo

Thanh tra chính phủ vào cuộc vụ lãnh đạo Bạc Liêu bị tố cáo

Thủy triều dâng bất ngờ, QL1 qua Bạc Liêu ngập nặng

Thủy triều dâng bất ngờ, QL1 qua Bạc Liêu ngập nặng