Nguyên nhân máy bay Hàn Quốc hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Nguyên nhân máy bay Hàn Quốc hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Va chạm với vật thể lạ trên không, máy bay Hàn Quốc hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Va chạm với vật thể lạ trên không, máy bay Hàn Quốc hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất bị móp mũi

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất bị móp mũi

Máy bay của Hàn Quốc hạ cánh khẩn tại Tân Sơn Nhất

Máy bay của Hàn Quốc hạ cánh khẩn tại Tân Sơn Nhất

Máy bay Hàn Quốc hạ cánh khẩn cấp xuống Tân Sơn Nhất sau tiếng động lớn

Máy bay Hàn Quốc hạ cánh khẩn cấp xuống Tân Sơn Nhất sau tiếng động lớn

Máy bay Hàn Quốc hạ cánh khẩn xuống Tân Sơn Nhất sau tiếng động lớn

Máy bay Hàn Quốc hạ cánh khẩn xuống Tân Sơn Nhất sau tiếng động lớn

Máy bay Hàn Quốc xin hạ cánh khẩn nguy xuống Tân Sơn Nhất sau tiếng động lớn

Máy bay Hàn Quốc xin hạ cánh khẩn nguy xuống Tân Sơn Nhất sau tiếng động lớn

Một tàu bay Hàn Quốc xin hạ cánh khẩn xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Một tàu bay Hàn Quốc xin hạ cánh khẩn xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Tàu bay Hàn Quốc hạ cánh khẩn nguy xuống Tân Sơn Nhất sau tiếng động lớn

Tàu bay Hàn Quốc hạ cánh khẩn nguy xuống Tân Sơn Nhất sau tiếng động lớn