Hệ thống giáo dục quốc dân là thống nhất

Hệ thống giáo dục quốc dân là thống nhất

Báo cáo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết, một số đại...
Cần có chế tài cụ thể quản lý dạy thêm, học thêm

Cần có chế tài cụ thể quản lý dạy thêm, học thêm

Bảo đảm quyền tự chủ về tài chính và quản lý tài sản của cơ sở GD dân lập

Bảo đảm quyền tự chủ về tài chính và quản lý tài sản của cơ sở GD dân lập

Thư viện cấp nào được lưu trữ 'sách cấm'?

Thư viện cấp nào được lưu trữ 'sách cấm'?

Làm rõ các quy định liên quan đến nhà giáo

Làm rõ các quy định liên quan đến nhà giáo

Tổ chức kỳ thi để cấp bằng tốt nghiệp THPT là cần thiết

Tổ chức kỳ thi để cấp bằng tốt nghiệp THPT là cần thiết

Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, liên thông

Sớm gỡ nút thắt liên thông

Làm rõ về đầu tư, tài chính trong giáo dục

Làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với giáo dục

Sách giáo khoa được ban hành bởi Hội đồng quốc gia thẩm định

Thư viện trường học được đề xuất trong dự án Luật Thư viện

Sau hơn 18 năm thi hành, Pháp lệnh Thư viện bộc lộ nhiều bất cập

Nhất trí quan điểm bổ sung đối tượng cử tuyển đối với học sinh các dân tộc thiểu số rất ít người

5 vấn đề trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) xin ý kiến thường vụ Quốc hội