Parkson gặp 'vận đen', ngậm ngùi ra đi

Parkson gặp 'vận đen', ngậm ngùi ra đi

Parkson gặp 'vận đen', ngậm ngùi ra đi

Parkson gặp 'vận đen', ngậm ngùi ra đi

Parkson gặp 'vận đen', ngậm ngùi ra đi

Parkson gặp 'vận đen', ngậm ngùi ra đi

Parkson đóng cửa Trung tâm thương mại thứ 4: Bài học về tiếp cận thị trường

Parkson đóng cửa Trung tâm thương mại thứ 4: Bài học về tiếp cận thị trường

Trung tâm thương mại thứ 4 của Parkson bị đóng cửa

Trung tâm thương mại thứ 4 của Parkson bị đóng cửa

Vì sao Parkson đóng cửa trung tâm thương mại thứ 2 tại TP.HCM?

Vì sao Parkson đóng cửa trung tâm thương mại thứ 2 tại TP.HCM?

Thêm một trung tâm thương mại của Parkson tại TP.HCM dẹp tiệm

Thêm một trung tâm thương mại của Parkson tại TP.HCM dẹp tiệm

Parkson tiếp tục đóng cửa thêm một trung tâm thương mại ở Sài Gòn

Parkson tiếp tục đóng cửa thêm một trung tâm thương mại ở Sài Gòn