Nhiều công trình giá trị của tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 1

Nhiều công trình giá trị của tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 1

Chiều 27-4, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong quân đội tổ chức khảo sát kết quả hoạt động...
Xét gần 580 công trình về giải thưởng sáng tạo trong quân đội

Xét gần 580 công trình về giải thưởng sáng tạo trong quân đội

Thẩm định kết quả Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 21

Thẩm định kết quả Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 21

Tiếp tục hoàn thiện, phát triển các công trình tuổi trẻ sáng tạo

Tiếp tục hoàn thiện, phát triển các công trình tuổi trẻ sáng tạo

Nhiều công trình sáng tạo của tuổi trẻ Quân chủng Hải quân được ứng dụng hiệu quả

Nhiều công trình sáng tạo của tuổi trẻ Quân chủng Hải quân được ứng dụng hiệu quả

577 công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 21

577 công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 21

Đề cao tính ứng dụng các công trình tuổi trẻ sáng tạo vào thực tiễn

Đề cao tính ứng dụng các công trình tuổi trẻ sáng tạo vào thực tiễn

Hai thập kỷ không ngừng sáng tạo

Hai thập kỷ không ngừng sáng tạo

Thẩm định, đánh giá các đề tài, sáng kiến thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

Thẩm định, đánh giá các đề tài, sáng kiến thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

Hai thập kỷ chinh phục đỉnh cao sáng tạo

Hai thập kỷ chinh phục đỉnh cao sáng tạo

Lấy chất lượng làm thước đo hiệu quả phong trào

Lấy chất lượng làm thước đo hiệu quả phong trào

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội

33 công trình của Tổng cục Kỹ thuật giành Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo

33 công trình của Tổng cục Kỹ thuật giành Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo

Thỏa niềm đam mê

Thỏa niềm đam mê

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Học viện Hậu cần vinh danh công trình Tuổi trẻ sáng tạo

Học viện Hậu cần vinh danh công trình Tuổi trẻ sáng tạo

Hỗ trợ 10 tỷ cho tuổi trẻ Viện KH-CN Quân sự nghiên cứu khoa học

Hỗ trợ 10 tỷ cho tuổi trẻ Viện KH-CN Quân sự nghiên cứu khoa học

18 công trình giành giải Nhất giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội

18 công trình giành giải Nhất giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội

Để Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội tiếp tục là vườn ươm mầm sáng tạo và phát triển khoa học

Để Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội tiếp tục là vườn ươm mầm sáng tạo và phát triển khoa học

Vườn ươm mầm sáng tạo và phát triển khoa học

Vườn ươm mầm sáng tạo và phát triển khoa học

Nhiều đề tài, sáng kiến của tuổi trẻ Học viện Hậu cần được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn

Nhiều đề tài, sáng kiến của tuổi trẻ Học viện Hậu cần được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn