Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tại huyện Đông Sơn

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tại huyện Đông Sơn

Những năm qua, Trung tâm Chính trị (TTCT) huyện Đông Sơn luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, không ngừng đổi...
Huyện Đan Phượng: Xã Tân Hội đón nhận nông thôn mới nâng cao

Huyện Đan Phượng: Xã Tân Hội đón nhận nông thôn mới nâng cao

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ cơ sở

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ cơ sở

Nâng cao vị thế trung tâm chính trị cấp huyện từ thực tế Nghệ An

Nâng cao vị thế trung tâm chính trị cấp huyện từ thực tế Nghệ An

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chính thức đổi tên gọi

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chính thức đổi tên gọi

Quy định của Luật BHXH về hướng dẫn khám giám định thương tật với tai nạn lao động

Quy định của Luật BHXH về hướng dẫn khám giám định thương tật với tai nạn lao động