Campuchia, Việt Nam nằm trong Top 20 điểm du lịch đáng đến nhất năm 2020

Campuchia, Việt Nam nằm trong Top 20 điểm du lịch đáng đến nhất năm 2020

Tin kinh tế 6AM: Xuất khẩu nông thủy sản sang Trung Quốc gặp khó; Việt Nam tăng hạng năng lực cạnh tranh du lịch

Tin kinh tế 6AM: Xuất khẩu nông thủy sản sang Trung Quốc gặp khó; Việt Nam tăng hạng năng lực cạnh tranh du lịch

Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam tăng 4 bậc

Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam tăng 4 bậc

Việt Nam tăng 4 hạng về năng lực cạnh tranh du lịch

Việt Nam tăng 4 hạng về năng lực cạnh tranh du lịch

Chỉ số ưu tiên cho du lịch: Việt Nam đang bị 'lép vế'

Chỉ số ưu tiên cho du lịch: Việt Nam đang bị 'lép vế'

Việt Nam thăng hạng về năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch thế giới

Việt Nam thăng hạng về năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch thế giới

Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá cao về chính sách visa của ngành Du lịch Việt Nam

Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá cao về chính sách visa của ngành Du lịch Việt Nam

Việt Nam thăng hạng về năng lực cạnh tranh du lịch

Việt Nam thăng hạng về năng lực cạnh tranh du lịch