Đầu tư Thành Thành Công chào bán 70 tỷ đồng trái phiếu cho quỹ ngoại

Đầu tư Thành Thành Công chào bán 70 tỷ đồng trái phiếu cho quỹ ngoại

Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (TTCG) vừa công bố kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng...