Trao nhà tình thương, phẫu thuật mắt cho người nghèo

Trao nhà tình thương, phẫu thuật mắt cho người nghèo

Ngày 29-12, tổ chức thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương, TP.HCM cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn...
Nhiều chùa, nhóm từ thiện xây cầu nông thôn, nhà, tặng quà

Nhiều chùa, nhóm từ thiện xây cầu nông thôn, nhà, tặng quà

Hoạt động từ thiện hỗ trợ người nghèo tại các địa phương

Hoạt động từ thiện hỗ trợ người nghèo tại các địa phương

Hoạt động từ thiện hỗ trợ người nghèo tại các địa phương

Hoạt động từ thiện hỗ trợ người nghèo tại các địa phương

Các đơn vị tặng quà, học bổng, khánh thành cầu bê-tông

Các đơn vị tặng quà, học bổng, khánh thành cầu bê-tông

Các đơn vị tặng quà, học bổng, khánh thành cầu bê-tông

Các đơn vị tặng quà, học bổng, khánh thành cầu bê-tông

Ban TTXH báo Giác Ngộ tặng quà gần 2 tỷ đồng

Ban TTXH báo Giác Ngộ tặng quà gần 2 tỷ đồng

Trao quà đồng bào vùng lũ, khởi công xây cầu bê-tông

Trao quà đồng bào vùng lũ, khởi công xây cầu bê-tông

Các đơn vị hỗ trợ người nghèo, khánh thành cầu bê-tông

Các đơn vị hỗ trợ người nghèo, khánh thành cầu bê-tông

Trao quà cho bà con nghèo vùng lũ, phẫu thuật mắt

Trao quà cho bà con nghèo vùng lũ, phẫu thuật mắt

Bàn giao cầu nông thôn, tặng quà đến hộ nghèo

Bàn giao cầu nông thôn, tặng quà đến hộ nghèo

Tăng Ni cựu sinh viên, các đoàn trao quà vùng lũ lụt

Tăng Ni cựu sinh viên, các đoàn trao quà vùng lũ lụt

Khánh thành 3 cầu bê-tông, phẫu thuật mắt, tặng quà

Khánh thành 3 cầu bê-tông, phẫu thuật mắt, tặng quà

Ban Trị sự tỉnh Tiền Giang và các đơn vị tặng quà cứu trợ

Cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, hỗ trợ mổ mắt

Cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, hỗ trợ mổ mắt

Trao học bổng cho học sinh, các hoạt động từ thiện khác

Trao học bổng cho học sinh, các hoạt động từ thiện khác

Khánh thành cầu bê-tông, cứu trợ lũ lụt miền Trung

Khánh thành cầu bê-tông, cứu trợ lũ lụt miền Trung

Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, hỗ trợ mổ mắt

Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, hỗ trợ mổ mắt

Tặng quà vùng lũ, khám bệnh cho người nghèo

Tặng quà vùng lũ, khám bệnh cho người nghèo

Hỗ trợ phẫu thuật mắt, tặng quà đến người nghèo

Hỗ trợ phẫu thuật mắt, tặng quà đến người nghèo

Khánh thành cầu bê-tông, hỗ trợ phẫu thuật

Khánh thành cầu bê-tông, hỗ trợ phẫu thuật

Bàn giao nhà tình thương và tặng quà trung thu

Bàn giao nhà tình thương và tặng quà trung thu

Tặng quà trung thu, bàn giao nhà, phẫu thuật mắt

Tặng quà trung thu, bàn giao nhà, phẫu thuật mắt

Trao nhà tình thương, tặng quà cho học sinh vùng cao

Trao nhà tình thương, tặng quà cho học sinh vùng cao

Hiến máu nhân đạo, tặng quà Vu lan

Hiến máu nhân đạo, tặng quà Vu lan

Tặng 10 máy vi tính cho Mái ấm Từ Ân

Tặng 10 máy vi tính cho Mái ấm Từ Ân

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật, trao tiền giúp điều trị

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật, trao tiền giúp điều trị

Các hoạt động từ thiện tại nhiều tỉnh, thành

Các hoạt động từ thiện tại nhiều tỉnh, thành

Cúng dường, khởi công xây cầu bê-tông, tặng suất cơm

Cúng dường, khởi công xây cầu bê-tông, tặng suất cơm

Khánh thành cầu, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Khánh thành cầu, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Các đơn vị bàn giao nhà, tặng quà, phẫu thuật mắt

Các đơn vị bàn giao nhà, tặng quà, phẫu thuật mắt

Ban TTXH báo Giác Ngộ, Hội Tường Nguyên trao quà

Ban TTXH báo Giác Ngộ, Hội Tường Nguyên trao quà

Chùa, nhóm thiện nguyện bàn giao nhà, khởi công xây cầu

Chùa, nhóm thiện nguyện bàn giao nhà, khởi công xây cầu

Các chùa phẫu thuật mắt, tặng quà, suất cơm chay

Các chùa phẫu thuật mắt, tặng quà, suất cơm chay

Chùa, CLB trao quà đến bệnh nhân, trẻ khuyết tật

Chùa, CLB trao quà đến bệnh nhân, trẻ khuyết tật

Các đơn vị bàn giao nhà, tặng xe lăn, học bổng, nước ngọt

Các đơn vị bàn giao nhà, tặng xe lăn, học bổng, nước ngọt

Nhiều hoạt động từ thiện giúp người nghèo, phóng sinh

Nhiều hoạt động từ thiện giúp người nghèo, phóng sinh

Nhiều đơn vị, cá nhân tặng quà Tết đến người nghèo

Nhiều đơn vị, cá nhân tặng quà Tết đến người nghèo

Các nơi trao quà Tết chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn

Các nơi trao quà Tết chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn

Các ban TTXH, chùa chăm lo Tết cho người nghèo

Các ban TTXH, chùa chăm lo Tết cho người nghèo

Trao quà Tết đến bệnh nhân, người nghèo

Trao quà Tết đến bệnh nhân, người nghèo

Phật giáo TP.HCM, các đơn vị tặng quà Tết

Phật giáo TP.HCM, các đơn vị tặng quà Tết

Nhiều đơn vị trao quà Tết đến người nghèo, học sinh

Nhiều đơn vị trao quà Tết đến người nghèo, học sinh

Nhiều đoàn tặng quà Tết đến hộ nghèo, học sinh

Nhiều đoàn tặng quà Tết đến hộ nghèo, học sinh