Thông tin đối ngoại phải sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới

Thông tin đối ngoại phải sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới

TP. Hòa Bình: Cần làm rõ những gói thầu sát giá tại Công ty điện lực Hòa Bình

TP. Hòa Bình: Cần làm rõ những gói thầu sát giá tại Công ty điện lực Hòa Bình

Nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải

Nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải

PC Hải Phòng giảm tổn thất, tăng chất lượng cung cấp điện

PC Hải Phòng giảm tổn thất, tăng chất lượng cung cấp điện

EVNNPC: Tập trung giảm tổn thất điện năng xuống 4,75%

EVNNPC: Tập trung giảm tổn thất điện năng xuống 4,75%

Chuyển trạm biến áp 110kV Phú Bài sang vận hành cùng mạch với trạm Chân Mây, Lăng Cô

Không giảm tổn thất điện năng bằng mọi giá

Năm 2020, EVNNPT phấn đấu duy trì TTĐN đạt 2,15%

Đảng bộ PTC4: Vì dòng điện sáng nơi 'Thành đồng Tổ quốc'

EVNNPT: Giảm tổn thất điện năng

Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống truyền tải điện

PC Thanh Hóa nỗ lực đầu tư lưới điện, giảm tổn thất điện năng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Sản lượng điện truyền tải năm 2019 tăng 8,02%

Công ty Điện lực Tuyên Quang: Giảm tổn thất điện năng để kinh doanh hiệu quả

Tăng cường tính chủ động, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại

Bộ TT&TT: DN nước ngoài phải thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam, tránh tình trạng 'bảo hộ ngược

PC Tuyên Quang: Giảm tổn thất điện năng để kinh doanh hiệu quả

Chủ động tham mưu, tăng cường phối hợp, tổ chức tốt thông tin đối ngoại

PC Khánh Hòa: Tập trung giảm tổn thất điện năng trong quý 4.2019

EVNNPC: Đổi mới vì niềm tin của khách hàng

Nâng cao kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

EVNNPT: Tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải giảm 0,09%

PC Quảng Trị tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện

Công ty Điện lực Thanh Hóa là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018

Đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại ngành BHXH năm 2019

Hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại ngành BHXH

EVNNPT nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải

PC Quảng Trị: Thực hiện tốt công tác giám sát mua bán điện

EVN: Tổn thất điện năng giảm mạnh qua từng năm

Điện lực Ninh Bình: Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Điện miền Bắc sẽ có nhiều đổi mới trong năm 2019?