Tàu đâm nhau trên sông Đồng Nai, nhiều ngư dân tranh thủ 'hôi của'

Tàu đâm nhau trên sông Đồng Nai, nhiều ngư dân tranh thủ 'hôi của'

Hai tàu container đâm nhau trên sông Đồng Nai

Hai tàu container đâm nhau trên sông Đồng Nai

Hai tàu đâm nhau, trăm người hôi của: Vì môi trường

Hai tàu đâm nhau, trăm người hôi của: Vì môi trường

Dân hôi của khi tàu chở hàng bị tông trên sông Đồng Nai

Dân hôi của khi tàu chở hàng bị tông trên sông Đồng Nai

Container đâm nhau trên sông Đồng Nai, dân địa phương lao ra 'hôi của'

Container đâm nhau trên sông Đồng Nai, dân địa phương lao ra 'hôi của'

Va chạm giữa 2 tàu chở container trên sông Đồng Nai

Va chạm giữa 2 tàu chở container trên sông Đồng Nai

Hai tàu 'khủng' đâm nhau trên sông Đồng Nai, hàng chục người 'hôi của'

Hai tàu 'khủng' đâm nhau trên sông Đồng Nai, hàng chục người 'hôi của'

Hai tàu đâm nhau trên sông Đồng Nai, trăm người lao ra 'hôi của'

Hai tàu đâm nhau trên sông Đồng Nai, trăm người lao ra 'hôi của'

Đâm tàu hàng container trên sông Đồng Nai, dân lao vào 'hôi của'

Đâm tàu hàng container trên sông Đồng Nai, dân lao vào 'hôi của'

Hai tàu container đâm nhau trên sông Đồng Nai

Hai tàu container đâm nhau trên sông Đồng Nai