Vốn kích cầu chưa kích

Vốn kích cầu chưa kích

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), nâng cao tỷ lệ nội địa hóa,...