Tập đoàn Thái Lan muốn nắm quyền chi phối Nhựa Bình Minh

Tập đoàn Thái Lan muốn nắm quyền chi phối Nhựa Bình Minh

'Kịch bản' Sabeco lặp lại, tỷ phú Thái Kan Trakulhoon thâu tóm Nhựa Bình Minh

'Kịch bản' Sabeco lặp lại, tỷ phú Thái Kan Trakulhoon thâu tóm Nhựa Bình Minh

Tập đoàn Thái 'chắc chân' thâu tóm Nhựa Bình Minh

Tập đoàn Thái 'chắc chân' thâu tóm Nhựa Bình Minh

Cuộc đua nghìn tỷ của các đại gia ngoại trong ngành Nhựa

Cuộc đua nghìn tỷ của các đại gia ngoại trong ngành Nhựa

Đại gia Thái đang nhòm ngó thương vụ thoái vốn Nhựa Bình Minh của SCIC?

Đại gia Thái đang nhòm ngó thương vụ thoái vốn Nhựa Bình Minh của SCIC?

Thoái toàn bộ vốn khỏi Nhựa Bình Minh, SCIC dự thu ít nhất 2.300 tỷ đồng

Thoái toàn bộ vốn khỏi Nhựa Bình Minh, SCIC dự thu ít nhất 2.300 tỷ đồng