'Vùng biến mất' của một tài xế

'Vùng biến mất' của một tài xế

Anh Trần Kiêm Hạ chắc chắn là một tài xế rất đặc biệt. Anh cẩn trọng, thích quan sát, hay… viết nhật ký và...