Thiếu tiền, dự án chống ngập ở TP.HCM 'vẫn nằm trên giấy'

Thiếu tiền, dự án chống ngập ở TP.HCM 'vẫn nằm trên giấy'

Theo quy hoạch, TP.HCM sẽ có hơn 100 hồ điều tiết để chống ngập cục bộ cho nhiều tuyến đường, song các dự...