Kỳ thú 'phong lan ma' ở Indonesia

Kỳ thú 'phong lan ma' ở Indonesia

Văn phòng Viện Khoa học Indonesia (LIPI) tại Cơ quan Bảo tồn Thực vật (BKT) của Vườn Bách thảo Bogor ở...