Đằng sau hào quang tăng trưởng thần kỳ của Trung Quốc

Đằng sau những mái nhà chọc trời, những công trình kiến trúc vĩ đại, lớn nhất thế giới của Trung Quốc là...