TP Hồ Chí Minh kêu gọi các doanh nghiệp Đức đến tìm kiếm cơ hội đầu tư

TP Hồ Chí Minh kêu gọi các doanh nghiệp Đức đến tìm kiếm cơ hội đầu tư

Đẩy mạnh hợp tác giữa TPHCM và TP Leipzig, Đức

Đẩy mạnh hợp tác giữa TPHCM và TP Leipzig, Đức

Hà Nội và Leipzig (Đức) hợp tác trong lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt

Hà Nội và Leipzig (Đức) hợp tác trong lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt

Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Đức đến tìm hiểu và thúc đẩy đầu tư

Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Đức đến tìm hiểu và thúc đẩy đầu tư

Hà Nội tích cực ứng dụng công nghệ Đức trong phát triển đô thị

Hà Nội tích cực ứng dụng công nghệ Đức trong phát triển đô thị

Hội Hữu nghị Việt - Đức TPHCM: Kỷ niệm 28 năm ngày thống nhất nước Đức

Hội Hữu nghị Việt - Đức TPHCM: Kỷ niệm 28 năm ngày thống nhất nước Đức

Hà Nội tích cực hỗ trợ tổ chức Lễ hội Đức

Hà Nội tích cực hỗ trợ tổ chức Lễ hội Đức

Kiều bào Nghệ An góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước

Kiều bào Nghệ An góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước

Giải pháp công nghệ 'thành phố thông minh' cho Việt Nam

Giải pháp công nghệ 'thành phố thông minh' cho Việt Nam