Thúc đẩy hợp tác kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Hyogo (Nhật Bản)

Thúc đẩy hợp tác kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Hyogo (Nhật Bản)

'Hội nghị thúc đẩy hợp tác kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Hyogo (Nhật Bản)' lần thứ nhất đã được tổ chức tại...