Bế mạc giải Cầu lông HSSV TP Hà Nội tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô

Bế mạc giải Cầu lông HSSV TP Hà Nội tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô

Khai mạc Giải cầu lông học sinh - sinh viên Hà Nội - Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô

Khai mạc Giải cầu lông học sinh - sinh viên Hà Nội - Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô

Hơn 800 tay vợt tranh tài tại giải cầu lông HSSV tranh cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô 2018

Hơn 800 tay vợt tranh tài tại giải cầu lông HSSV tranh cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô 2018

800 học sinh, sinh viên dự Giải Cầu lông tranh Cúp Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô

800 học sinh, sinh viên dự Giải Cầu lông tranh Cúp Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô

Sôi nổi Giải Cầu lông Học sinh - Sinh viên TP Hà Nội tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ V

Sôi nổi Giải Cầu lông Học sinh - Sinh viên TP Hà Nội tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ V

Sôi động, căng tràn sức trẻ

Sôi động, căng tràn sức trẻ

Khai mạc Giải Cầu lông Học sinh - Sinh viên TP Hà Nội tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ V

Khai mạc Giải Cầu lông Học sinh - Sinh viên TP Hà Nội tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ V

Giải Cầu lông Học sinh - Sinh viên TP Hà Nội tranh Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ V - năm 2018:Lan tỏa tinh thần thể thao từ những trận cầu nảy lửa

Giải Cầu lông Học sinh - Sinh viên TP Hà Nội tranh Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ V - năm 2018:Lan tỏa tinh thần thể thao từ những trận cầu nảy lửa

Giải Cầu lông Học sinh- Sinh viên Hà Nội tranh Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô lần V-2018

Giải Cầu lông Học sinh- Sinh viên Hà Nội tranh Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô lần V-2018

Gắn kết những người trẻ yêu thể thao

Gắn kết những người trẻ yêu thể thao

Hơn 700 vận động viên đăng ký tham gia

Hơn 700 vận động viên đăng ký tham gia

Giải Cầu lông HSSV TP Hà Nội tranh Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô 2018: Lan tỏa tinh thần thể thao từ những trận cầu nảy lửa

Giải Cầu lông HSSV TP Hà Nội tranh Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô 2018: Lan tỏa tinh thần thể thao từ những trận cầu nảy lửa

Giải Cầu lông HS-SV TP.Hà Nội: Khơi dậy tình yêu thể thao trong cộng đồng dân cư

Giải Cầu lông HS-SV TP.Hà Nội: Khơi dậy tình yêu thể thao trong cộng đồng dân cư

THÔNG BÁO GIẢI CẦU LÔNG HỌC SINH-SINH VIÊN TP HÀ NỘI TRANH CÚP BÁO TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ V, NĂM 2018

THÔNG BÁO GIẢI CẦU LÔNG HỌC SINH-SINH VIÊN TP HÀ NỘI TRANH CÚP BÁO TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ V, NĂM 2018