Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam 30-4 tại Ekaterinburg (LB Nga)

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam 30-4 tại Ekaterinburg (LB Nga)

Ngày 26-4, tại trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg (LB Nga), Tổng Lãnh sự quán phối hợp Hội...
Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại tỉnh Sverdlovsk (LB Nga)

Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại tỉnh Sverdlovsk (LB Nga)

Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại tỉnh Sverdlovsk (LB Nga)

Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại tỉnh Sverdlovsk (LB Nga)

Rối Việt và những cuộc 'mang chuông đi đánh xứ người'

Rối Việt và những cuộc 'mang chuông đi đánh xứ người'

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Ekaterinburg, Nga

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Ekaterinburg, Nga

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Ekaterinburg, LB Nga

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Ekaterinburg, LB Nga