Thêm nhiều phương thức tuyển sinh đại học trong năm 2019

Thêm nhiều phương thức tuyển sinh đại học trong năm 2019

Năm 2019 Đại học Ngoại thương tuyển sinh theo 4 phương thức

Năm 2019 Đại học Ngoại thương tuyển sinh theo 4 phương thức

ĐH Ngoại thương công bố phương án tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2019

ĐH Ngoại thương công bố phương án tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2019

Đại học Ngoại thương dùng 4 phương thức tuyển sinh năm 2019

Xét tuyển đại học kết hợp chứng chỉ quốc tế và học bạ THPT

Xét tuyển đại học kết hợp chứng chỉ quốc tế và học bạ THPT

ĐH Ngoại thương tuyển sinh bằng điểm IELTS, TOEFL

ĐH Ngoại thương tuyển sinh bằng điểm IELTS, TOEFL

Đại học Ngoại thương công bố phương án tuyển sinh năm 2019

Đại học Ngoại thương công bố phương án tuyển sinh năm 2019

Trường ĐH Ngoại thương công bố phương án tuyển sinh ĐH mới năm 2019

Trường ĐH Ngoại thương công bố phương án tuyển sinh ĐH mới năm 2019