Trung ương Đoàn dâng hoa, dâng hương tại khu DTLS quốc gia Truông Bồn

Trung ương Đoàn dâng hoa, dâng hương tại khu DTLS quốc gia Truông Bồn

Nghệ An kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Nghệ An kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Truông Bồn – Miền đất huyền thoại

Truông Bồn – Miền đất huyền thoại

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Nhân rộng ý nghĩa chiến thắng Truông Bồn

Nhân rộng ý nghĩa chiến thắng Truông Bồn

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Tái hiện chiến thắng lịch sử Truông Bồn qua Chương trình nghệ thuật

Tái hiện chiến thắng lịch sử Truông Bồn qua Chương trình nghệ thuật

Nghệ An: Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 anh hùng liệt sỹ Truông Bồn

Nghệ An: Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 anh hùng liệt sỹ Truông Bồn

Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 anh hùng liệt sỹ TNXP Truông Bồn

Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 anh hùng liệt sỹ TNXP Truông Bồn

Giao lưu thơ, nhạc 'Âm vang Truông Bồn'

Giao lưu thơ, nhạc 'Âm vang Truông Bồn'

Tôn vinh vai trò phụ nữ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Tôn vinh vai trò phụ nữ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc