Truông Bồn – huyền thoại thanh niên xung phong bất tử

Truông Bồn – huyền thoại thanh niên xung phong bất tử

Truông Bồn là niềm tự hào của con cháu và nhiều thế hệ mai sau

Truông Bồn là niềm tự hào của con cháu và nhiều thế hệ mai sau

Trao quà cho cựu TNXP Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà cho cựu TNXP Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn

Chuyện tình TNXP thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước

Chuyện tình TNXP thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước

Tình yêu đơm hoa giữa Trường Sơn lửa đạn

Tình yêu đơm hoa giữa Trường Sơn lửa đạn

Tình yêu trên tuyến lửa Trường Sơn (Kỳ cuối: Tình yêu trên tọa độ lửa)

Tình yêu trên tuyến lửa Trường Sơn (Kỳ cuối: Tình yêu trên tọa độ lửa)

Tình yêu trên tuyến lửa Trường Sơn (Kỳ 1: Dấu ấn đường 20 quyết thắng)

Tình yêu trên tuyến lửa Trường Sơn (Kỳ 1: Dấu ấn đường 20 quyết thắng)

Nồng ấm ân tình những cựu TNXP chung một vùng quê

Nồng ấm ân tình những cựu TNXP chung một vùng quê

Ba đơn vị TNXP Nghệ An nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân

Ba đơn vị TNXP Nghệ An nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân

3 Đại đội của lực lượng TNXP Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

3 Đại đội của lực lượng TNXP Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Trung ương Đoàn tổ chức tập huấn công tác quản lý dự án cho TNXP

Trung ương Đoàn tổ chức tập huấn công tác quản lý dự án cho TNXP

Bàn giao nhà tình nghĩa cho Cựu thanh niên xung phong

Bàn giao nhà tình nghĩa cho Cựu thanh niên xung phong