TNR Holdings phát hành gần 2.900 tỉ đồng trái phiếu trong tháng 1/2020

TNR Holdings phát hành gần 2.900 tỉ đồng trái phiếu trong tháng 1/2020

TNR Holdings Việt Nam - Đơn vị phát triển bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu

TNR Holdings Việt Nam - Đơn vị phát triển bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu

Khu đô thị cao cấp nghìn tỷ ở Nghệ An ngang nhiên rao bán dù chưa được phép

Khu đô thị cao cấp nghìn tỷ ở Nghệ An ngang nhiên rao bán dù chưa được phép

TNR Holdings Việt Nam - đơn vị phát triển bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu

TNR Holdings Việt Nam - đơn vị phát triển bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu

Cao Bằng sắp có dự án shophouse đẳng cấp

Cao Bằng sắp có dự án shophouse đẳng cấp

Cao Bằng sắp có dự án shophouse đẳng cấp

Cao Bằng sắp có dự án shophouse đẳng cấp

Cao Bằng sắp có dự án Shophouse đẳng cấp