Bác đề xuất miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Bác đề xuất miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Lý do là để thực hiện chủ trương, chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Số tiền...
Khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt do hạn, mặn

Khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt do hạn, mặn

Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước

Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước

Em bé vừa sinh ra đã nghi mắc bệnh xương thủy tinh

Em bé vừa sinh ra đã nghi mắc bệnh xương thủy tinh

An ninh nước sạch

An ninh nước sạch

Bảo vệ nguồn nước ngầm trước khi quá muộn

Bảo vệ nguồn nước ngầm trước khi quá muộn

Hyundai lạc lái

Mít-tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019