Doanh nghiệp bắt tay trường đại học ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp bắt tay trường đại học ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất được xem là khâu đột phá để nâng cao năng suất, chất lượng và tạo ra...
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lệ và tâm huyết phát triển công nghệ phần mềm tại quê hương

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lệ và tâm huyết phát triển công nghệ phần mềm tại quê hương

Bình Định thành lập Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt Hàn

Bình Định thành lập Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt Hàn

Kết nối mạng lưới chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào đóng góp cho sự phát triển của đất nước

Kết nối mạng lưới chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào đóng góp cho sự phát triển của đất nước

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt Hàn chính thức đi vào hoạt động

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt Hàn chính thức đi vào hoạt động

Chính thức hoạt động Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt Hàn

Chính thức hoạt động Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt Hàn

Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt Hàn chính thức đi vào hoạt động

Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt Hàn chính thức đi vào hoạt động

SAS hợp tác với TMA Solutions thúc đẩy ứng dụng AI và phân tích dữ liệu tại Việt Nam

SAS hợp tác với TMA Solutions thúc đẩy ứng dụng AI và phân tích dữ liệu tại Việt Nam

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty Tma Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty Tma Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược với TMA Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược với TMA Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng công ty TMA Solutions

Thành phố Hồ Chí Minh: ''Quả ngọt'' từ đầu tư khoa học, công nghệ

Thành phố Hồ Chí Minh: ''Quả ngọt'' từ đầu tư khoa học, công nghệ

Công viên sáng tạo TMA Quy Nhơn chính thức hoạt động

Công viên sáng tạo TMA Quy Nhơn chính thức hoạt động

Hợp tác đẩy mạnh đưa dịch vụ gia công phần mềm ra nước ngoài

Hợp tác đẩy mạnh đưa dịch vụ gia công phần mềm ra nước ngoài

TMA tiên phong về gia công phát triển phần mềm

TMA tiên phong về gia công phát triển phần mềm