Đề nghị giảm án nhiều người vụ Công ty lương thực Hậu Giang

Đề nghị giảm án nhiều người vụ Công ty lương thực Hậu Giang

Gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang hầu tòa

Gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang hầu tòa

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Công ty Lương thực Hậu Giang

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Công ty Lương thực Hậu Giang

Vụ Công ty lương thực Hậu Giang: Luật sư đề nghị trả hồ sơ

Vụ Công ty lương thực Hậu Giang: Luật sư đề nghị trả hồ sơ

Thất thoát 172 tỷ tại CTCP Lương thực Hậu Giang: Bị cáo chối tội

Thất thoát 172 tỷ tại CTCP Lương thực Hậu Giang: Bị cáo chối tội

Hàng loạt nguyên lãnh đạo Công ty Lương thực Hậu Giang hầu tòa

Hàng loạt nguyên lãnh đạo Công ty Lương thực Hậu Giang hầu tòa