Hàng loạt dự án bỏ hoang gây lãng phí ở Mê Linh

Hàng loạt dự án bỏ hoang gây lãng phí ở Mê Linh

Tại Mê Linh (Hà Nội), hàng loạt dự án bất động sản bị bỏ hoang nhiều năm nay vẫn chưa được triển khai.