Bón phân Văn Điển cho cây có múi lúc 'ngủ đông'

Bón phân Văn Điển cho cây có múi lúc 'ngủ đông'

Sau khi dồn hết dinh dưỡng để nuôi thân, cành, lá, ra hoa, tạo quả, dưỡng quả, cây có múi bị thiếu dinh...