Một hiệu phó bị kỷ luật vì đánh nhau với nhân viên y tế

Một hiệu phó bị kỷ luật vì đánh nhau với nhân viên y tế

Cà Mau: Kỷ luật 1 hiệu phó do đánh nhau với nhân viên y tế trường

Cà Mau: Kỷ luật 1 hiệu phó do đánh nhau với nhân viên y tế trường

Kỷ luật phó hiệu trưởng đánh nhân viên y tế của trường

Kỷ luật phó hiệu trưởng đánh nhân viên y tế của trường

Đánh nhau với nhân viên y tế, Phó hiệu trưởng bị kỷ luật

Đánh nhau với nhân viên y tế, Phó hiệu trưởng bị kỷ luật

Cà Mau: Kỷ luật Phó hiệu trưởng đánh nhau với nhân viên y tế của trường

Cà Mau: Kỷ luật Phó hiệu trưởng đánh nhau với nhân viên y tế của trường

Cùng Khí Cà Mau 'gieo hạt giống tương lai'

Cùng Khí Cà Mau 'gieo hạt giống tương lai'

Đẩy mạnh tuyên truyền tình yêu biển, đảo cho học sinh

Đẩy mạnh tuyên truyền tình yêu biển, đảo cho học sinh

Cà Mau: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh Trung học phổ thông

Cà Mau: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh Trung học phổ thông

Mất chức Hiệu trưởng trường THPT vì đánh bị thương nhân viên y tế

Mất chức Hiệu trưởng trường THPT vì đánh bị thương nhân viên y tế

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018: Bạc Liêu có 3 điểm 10 môn Giáo dục công dân

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018: Bạc Liêu có 3 điểm 10 môn Giáo dục công dân

TP.HCM: Trên 98% học sinh tốt nghiệp THPT

TP.HCM: Trên 98% học sinh tốt nghiệp THPT