Hai học sinh Quảng Ninh chế tạo thành công robot dò mìn

Hai học sinh Quảng Ninh chế tạo thành công robot dò mìn

Học sinh Quảng Ninh chế tạo thành công robot dò mìn

Học sinh Quảng Ninh chế tạo thành công robot dò mìn

Hai nam sinh đất mỏ chế tạo robot dò mìn

Hai nam sinh đất mỏ chế tạo robot dò mìn

Robot phát hiện bom mìn và máy sản xuất nước từ không khí

Robot phát hiện bom mìn và máy sản xuất nước từ không khí

Hiệu trưởng bị kỷ luật cảnh cáo vì cho học sinh nghỉ học để thầy cô đi giao lưu

Hiệu trưởng bị kỷ luật cảnh cáo vì cho học sinh nghỉ học để thầy cô đi giao lưu

Cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu, hiệu trưởng bị kỷ luật

Cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu, hiệu trưởng bị kỷ luật

Cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học đi giao lưu

Cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học đi giao lưu

Cảnh cáo Hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học để đi giao lưu

Cảnh cáo Hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học để đi giao lưu

Thanh Hóa: Cho học sinh nghỉ học để đi 'giao lưu', hiệu trưởng bị cảnh cáo

Thanh Hóa: Cho học sinh nghỉ học để đi 'giao lưu', hiệu trưởng bị cảnh cáo

Cảnh cáo Hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học để đi giao lưu trong giờ hành chính

Cảnh cáo Hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học để đi giao lưu trong giờ hành chính

Thanh Hóa: Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì cho học sinh nghỉ để thầy cô giao lưu

Thanh Hóa: Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì cho học sinh nghỉ để thầy cô giao lưu

Cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu, hiệu trưởng bị cảnh cáo

Cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu, hiệu trưởng bị cảnh cáo

Cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học để giáo viên đi 'giao lưu'

Cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học để giáo viên đi 'giao lưu'

Cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu

Cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu

Học sinh Trường THPT Uông Bí đoạt giải Cuộc thi KHKT Quốc gia 2018

Học sinh Trường THPT Uông Bí đoạt giải Cuộc thi KHKT Quốc gia 2018

Xem xét kỷ luật trường tự ý đi 'học tập kinh nghiệm'

Xem xét kỷ luật trường tự ý đi 'học tập kinh nghiệm'

Vụ cho học sinh THPT nghỉ học: Nhà trường có đi Yên Tử

Vụ cho học sinh THPT nghỉ học: Nhà trường có đi Yên Tử

Thanh Hóa: Trường THPT Ba Đình phải giải trình về chuyến giao lưu kết hợp đi chùa

Thanh Hóa: Trường THPT Ba Đình phải giải trình về chuyến giao lưu kết hợp đi chùa

Nhà trường tổ chức đi 'giao lưu trao đổi kinh nghiệm': Đã nhận sai

Nhà trường tổ chức đi 'giao lưu trao đổi kinh nghiệm': Đã nhận sai

Trường cho học sinh nghỉ học đi 'học tập kinh nghiệm' nhận sai

Trường cho học sinh nghỉ học đi 'học tập kinh nghiệm' nhận sai

Trường cho học sinh nghỉ để giao lưu ở Quảng Ninh nhận sai sót

Trường cho học sinh nghỉ để giao lưu ở Quảng Ninh nhận sai sót

Nhà trường cho nghỉ dạy để đi chùa 'học hỏi kinh nghiệm'?

Nhà trường cho nghỉ dạy để đi chùa 'học hỏi kinh nghiệm'?

Thanh Hóa: Yêu cầu báo cáo vụ tự ý cho học sinh nghỉ học để đi Yên Tử

Thanh Hóa: Yêu cầu báo cáo vụ tự ý cho học sinh nghỉ học để đi Yên Tử

Lời ngược vụ thầy cô cho nghỉ học để đi Yên Tử

Lời ngược vụ thầy cô cho nghỉ học để đi Yên Tử

Cho học sinh nghỉ học để đi 'giao lưu': Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu báo cáo

Cho học sinh nghỉ học để đi 'giao lưu': Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu báo cáo

Cho học sinh nghỉ học để thầy cô đi Yên Tử hay 'học tập kinh nghiệm'?

Cho học sinh nghỉ học để thầy cô đi Yên Tử hay 'học tập kinh nghiệm'?

Hiệu trưởng nói gì về việc cho học sinh nghỉ để 'giao lưu' ở Yên Tử?

Hiệu trưởng nói gì về việc cho học sinh nghỉ để 'giao lưu' ở Yên Tử?