Thi thể bé trai sơ sinh nguyên dây rốn ở cổng trường Thanh Hóa

Thi thể bé trai sơ sinh nguyên dây rốn ở cổng trường Thanh Hóa

Phát hiện thi thể bé sơ sinh còn nguyên dây rốn gần cổng trường cấp 3

Phát hiện thi thể bé sơ sinh còn nguyên dây rốn gần cổng trường cấp 3

Thanh Hóa: Bàng hoàng phát hiện thi thể bé sơ sinh gần cổng trường cấp 3

Thanh Hóa: Bàng hoàng phát hiện thi thể bé sơ sinh gần cổng trường cấp 3

Thanh Hóa: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại cổng trường

Thanh Hóa: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại cổng trường

Thanh Hóa: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ lại gần cổng trường học

Thanh Hóa: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ lại gần cổng trường học

Tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bỏ lại gần cổng trường THPT

Tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bỏ lại gần cổng trường THPT

Thanh Hóa: Phát hiện thi thể 1 bé sơ sinh gần cổng trường cấp 3

Thanh Hóa: Phát hiện thi thể 1 bé sơ sinh gần cổng trường cấp 3